Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny / The Federation for Women and Family Planning

ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
tel: +48 22 635 93 95
email: federacja@federa.org.pl

Opening hours:

Monday: 9am-5pm
Tuesday: 9am-5pm
Wednesday: 9am-5pm
Thursday: 9am-5pm
Friday: 9am-5pm

Bank account:

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
BP PKO S.A. 15 Oddział w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7
45 1020 1156 0000 7902 0060 3951
IBAN PL 45 1020 1156 0000 7902 0060 3951